İK Politikamız

ikpolitika
Kurumsal ve modern yönetim anlayışlarıyla birlikte ırk, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeden; çalışanlarımızla ilişkilerimi sağlıklı ve sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Çalışanlarımızın en değerli varlıklarımız ve değerimiz olduğunu biliyoruz. Çalışanlarımıza bir aile ortamı sunarak ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına dikkat ederek en iyi şekilde idame ve çalışma ortamı sağlıyoruz. Biliyoruz ki ancak huzurlu ve zinde iş gücü ile projeler en iyi şekilde ve zamanında tamamlanır.